Thet sv. språketz klagemål

Denna korta text av Skogekär Bergbo från 1658 är skriven ur det svenska språkets perspektiv och uppmanar vårt land, i vilket man mest verkar tala tyska, franska och latin, att sluta kriga och börja skriva på svenska. Kommer i januari 2022.