Thet sv. språketz klagemål

Denna korta text av Skogekär Bergbo från 1658 är skriven ur det svenska språkets perspektiv och uppmanar vårt land, i vilket man mest verkar tala tyska, franska och latin, att sluta kriga och börja skriva på svenska.

Det är fascinerande läsning. Här finns paralleller till dagens debatt om engelskans ställning i Sverige, till synen på språket i städerna som avarter till den renare svenskan som sägs leva kvar på landet och till behovet av ett språk fritt från högtravande kanslisvenska.

– Språktidningen

Köp på Bokus