Dekorativ bild i antik stil

Delfyne Förlag

På det nystartade Delfyne förlag tror vi på att en gemensam mänsklig erfarenhet visar sig i litteraturen och att den går att finna genom hela historien. Därför har vi valt att inrikta oss på att översätta, kommentera och ge ut en aning udda klassiker från antiken och framåt som visar hur vi alltid har kämpat med samma frågor, skrattat, druckit vin och strävat efter att få vardagen att gå ihop.

Legenden

Delfyne är namnet på en orm i den grekiska mytologin. Den dödas av guden Apollo vid den antika staden Delfi som fått sitt namn efter monstret. Delfi var berömd för sitt orakel som i extas och med dunkla och tvetydiga ord besvarade människors frågor om framtiden. Staden ansågs av grekerna, förutom en av världens vackraste platser, vara världens navel. Den är hemvist för den berömda maximen: γνῶθι σεαυτόν – ”Känn dig själv!”


Publiceringar

Anakreons sånger

Anakreons sånger handlar om vin, kärlek och dans. Denna antika diktsamling bejakar glädjen i livet och håller att älska som det högsta. […]

Ars Punica. Konsten att vitsa

Ars Punica är skriven 1719 av Thomas Sheridan med hjälp av sin vän Jonathan Swift. Det är en skämtsam avhandling om vitsens […]

Thet sv. språketz klagemål

Denna korta text av Skogekär Bergbo från 1658 är skriven ur det svenska språkets perspektiv och uppmanar vårt land, i vilket man […]